دوره کامل مجازی آموزش برنامه نویسی پایتون از مقدماتی تا پیشرفته

موسسه ژن فن آوری اوژن برگزار میکند:دوره جامع مجازی برنامه نویسی پایتون  ازمقدماتی تا ...

ادامه مطالعه