RT-PCR

RT-PCR

RT-PCR چیست؟

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز رونویسی معکوس (RT-PCR) یک تکنیک آزمایشگاهی است که با استفاده از رونویسی معکوس RNA به DNA ( DNA مکمل یا cDNA نامیده می‌شود) و تقویت DNA خاص با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) را ترکیب می‌کند. در درجه اول برای اندازه گیری مقدار یک RNA خاص استفاده می شود. این روش با نظارت بر واکنش تقویت با استفاده از فلورسانس، تکنیکی به نام Real-time PCR یا کمی PCR (qPCR) به دست می آید. ترکیب RT-PCR و qPCR به طور معمول برای تجزیه و تحلیل بیان ژن و تعیین کمیت RNA ویروسی در تحقیقات و تنظیمات بالینی استفاده می شود.

ارتباط نزدیک بین RT-PCR و qPCR منجر به استفاده از اصطلاح qPCR به معنای RT-PCR شده است. چنین استفاده ای ممکن است گیج کننده باشد، زیرا RT-PCR را می توان بدون qPCR استفاده کرد، به عنوان مثال برای فعال کردن شبیه سازی مولکولی، توالی یابی یا تشخیص ساده RNA. برعکس، qPCR ممکن است بدون RT-PCR، به عنوان مثال برای تعیین کمیت تعداد کپی یک قطعه خاص از DNA استفاده شود.
در انجام RT-PCR روش های یک مرحله ای و دو مرحله ای دو روش رایج هستند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. RT-PCR یک مرحله ای سنتز cDNA رشته اول (RT) و PCR بعدی را در یک لوله واکنش ترکیب می کند. با این حال، RT-PCR دو مرحله‌ای مستلزم دو واکنش جداگانه است که با سنتز cDNA رشته اول (RT) شروع می‌شود و به دنبال آن بخشی از cDNA حاصل توسط PCR در یک لوله جداگانه تقویت می‌شود.
برای گردش کار سریعتر و ساده تر، رویکرد یک مرحله ای اغلب بر دو مرحله جداگانه ترجیح داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *