آموزشگاه آزاد
ژن فن آوری اوژن

هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته ژنتیک پزشکی و مولکولی و رشته های مرتبط

آموزشگاه ژن فن آوری اوژن (تکوین)

آموزشگاه آزاد ژن فن آوری اوژن (تکوین)

آموزشگاه آزاد ژن فن آوری اوژن

تعریف، تعیین و هدایت پایان نامه و پروژه های ارشد و دکتری دانشگاهی در موضوعات مختلف ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی

برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی

اساتید مجرب
محیط آزمایشگاهی آرام و مسرت بخش
هدایت و پشتیبانی کامل در تمامی مراحل کار
تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز
انجام تمامی تکنیک ها توسط خود کارآموزان با نظارت اساتید
آموزشگاه تکوین

آموزشگاه ژن فن آوری اوژن ( تکوین )

خدمات آموزشگاه تکوین

خدمات در زمینه های مهندسی ژنتیک پزشکی، ژنتیک مولکولی، کشت سلول، بیوانفورماتیک ، پایان نامه و مقاله نویسی

بیوانفورماتیک

خدمات سیتوژنتیک

خدمات NGS

پروژه ها و پایان نامه های دانشگاهی

آنالیز

خدمات ژنتیک مولکولی

خدمات مهندسی ژنتیک و کلونینگ

خدمات میکروبیولوژی

نگارش مطالب و طراحی های علمی

مشاوره

ساعت کاری

آموزشگاه آزاد ژن فن آوری اوژن (تکوین)

شنبه

8.00 – 20.00

یکشنبه

8.00 – 20.00

دوشنبه

8.00 – 20.00

سه شنبه

8.00 – 20.00

چهارشنبه

8.00 – 20.00

پنج شنبه

8.00 – 20.00

جمعه

8.00 – 20.00

آموزشگاه تکوین

دوره های عمومی

 • فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه
 • کاربر پژوهش در علوم پایه
 • برنامه نویسی جامع پایتون
 • بیوانفورماتیک
 • برنامه نویسی R مقدماتی
 • برنامه نویسی R پیشرفته سطح ۱ (TCGA)
 • برنامه نویسی پیشرفته R سطح ۲: functional Enrichmet و نمودارها در R
 • برنامه نویسی پیشرفته R سطح ۳ (GEO)
 • دوره کنترل کیفی ‚استانداردسازی و مستندسازی
 • کارگاه جامع مقاله نویسی
 • دوره آفلاین ceRNA
آموزشگاه تکوین

دوره های مولکولی

 • آزمایشگر ارشد تشخیص مولکولی مقدماتی
 • طراحی پرایمر و اصول pcr
 • تخلیص DNA,RNA و سنتز cDNA
 • کاربری دستگاه Real time PCR
 • کاربری دستگاه فلوسایتومتری
 • تکثیر حیوانات آزمایشگاهی
 • کارگاه بررسی اختلالات ژنتیک به روشQF-PCR
 • شناسایی بیومارکرها زیستی
 • دوره آنالیز NGS
آموزشگاه تکوین

دوره های سیتوژنتیک

 • دوره آزمایشگر ارشد استحصال و کشت سلولهای بنیادی (جنینی و بالغ)
 • تکنسین آزمایشگاه ژنتیک (سیتوژنتیک و کاریوتایپ)
 • آنالیز کروموزم های انسانی
 • کارگاه کشت سلول

برنامه آموزشی آموزشگاه ژن فن آوری اوژن ( تکوین )

آموزشگاه تکوین

دورهای آموزشی

آموزشگاه آزاد ژن فن آوری اوژن ( تکوین )

برنامه آموزشی

آموزشگاه آزاد ژن فن آوری اوژن (تکوین)

برنامه آموزشی
آموزشگاه تکوین
تقویم آموزشی خرداد ۱۴۰۲

نیمه اول ماه

5   خرداد  شروع دوره کنترل کیفی، استاندارد سازی و مستند سازی

6   خرداد  شروع دوره کشت سلول (رده سلول سرطانی)

7   خرداد  شروع دوره تکنسین آزمایشگاه (کاریوتایپ)

11 خرداد  شروع دوره جامع آشنایی با مفاهیم و آنالیز Real time PCR

13 خرداد  شروع دوره جامع مولکولی  (شیفت صبح و عصر)

نیمه دوم ماه

16 خرداد  شروع دوره آزمایشگاه جامع ژنتیک (جامع مولکولی و کاریوتایپ)

18 خرداد  شروع کارگاه CRISPR-Cas9

21 خرداد  شروع دوره جامع کارآموزی در آزمایشگاه

              (پذیرش - نسخه خوانی - خونگیری با سرنگ و ونوجکت - تزریقات درون رگی و عضلانی)

25 خرداد  شروع دوره جامع کاربری فلوسایتومتری

27 خرداد  شروع دوره ارشد مهندسی ژنتیک (کلونینگ)

29 خرداد  شروع دوره آنالیز کروموزوم های انسانی (سطح مقدماتی)

دوره های آفلاین آموزشگاه ژن فن آوری اوژن (تکوین):

دوره آفلاین مقدماتی برنامه نویسی R

دوره آفلاین برنامه نویسی پیشرفته R سطح ۱ : TCGA

دوره آفلاین برنامه نویسی پیشرفته R سطح ۲ : functional Enrichment در  R

دوره آفلاین برنامه نویسی پیشرفته R سطح ۳ : GEO

دوره آفلاین برنامه نویسی پایتون

دوره آفلاین ceRNA

دوره آفلاین بررسی اختلالات ژنتیکی به روش QF-PCR

دوره های آموزشی آموزشگاه تکوین

مطالب آموزشی