آموزشگاه ژن فن آوری اوژن (تکوین)
آموزشگاه آزاد ژن فن آوری اوژن ( تکوین )

آموزشگاه آزاد ژن فن آوری اوژن

تعریف، تعیین و هدایت پایان نامه و پروژه های ارشد و دکتری دانشگاهی در موضوعات مختلف ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی


برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی

اساتید مجرب
محیط آزمایشگاهی آرام و مسرت بخش
هدایت و پشتیبانی کامل در تمامی مراحل کار
تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز
انجام تمامی تکنیک ها توسط خود کارآموزان با نظارت اساتید
آموزشگاه تکوین
آموزشگاه ژن فن آوری اوژن ( تکوین )

خدمات آموزشگاه تکوین

خدمات در زمینه های مهندسی ژنتیک پزشکی، ژنتیک مولکولی، کشت سلول، بیوانفورماتیک ، پایان نامه و مقاله نویسی

بیوانفورماتیک

 • زیست مولکولی
 • بیوانفورماتیک
 • ساخت درخت فیلوژنتیکی

آنالیز

 • آنالیز سکانس
 • آنالیز فرگمنت
 • طراحی پرایمر و پروب

پروژه ها و پایان نامه های دانشگاهی

تعیین، تعریف و هدایت پایان نامه و پروژه های دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک پزشکی و مولکولی و رشته های مرتبط

مشاوره

مشاوره تخصصی در رشته ژنتیک و رشته های مرتبط در زمینه هایی از جمله هدایت و تعیین پروژه و پایان نامه های دانشگاهی ،ست آپ و نظارت بر تکنیک ها

ساعت کاری

آموزشگاه آزاد ژن فن آوری اوژن (تکوین)

شنبه

8.00 – 20.00

یکشنبه

8.00 – 20.00

دوشنبه

8.00 – 20.00

سه شنبه

8.00 – 20.00

چهارشنبه

8.00 – 20.00

پنج شنبه

8.00 – 20.00

جمعه

8.00 – 20.00

آموزشگاه تکوین

دوره های عمومی

 • فن ورز پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه
 • کاربر پژوهش در علوم پایه
 • برنامه نویسی جامع پایتون
 • بیوانفورماتیک
 • برنامه نویسی R مقدماتی
 • برنامه نویسی R پیشرفته سطح ۱ (TCGA )
 • برنامه نویسی پیشرفته R سطح ۲: functional Enrichmet و نمودارها در R
 • برنامه نویسی پیشرفته R سطح ۳ ( GEO)
 • دوره کنترل کیفی ‚استانداردسازی و مستندسازی
 • کارگاه جامع مقاله نویسی
 • دوره آفلاین ceRNA
آموزشگاه تکوین

دوره های مولکولی

 • آزمایشگر ارشد تشخیص مولکولی مقدماتی
 • طراحی پرایمر و اصول pcr
 • تخلیص DNA,RNA و سنتز cDNA
 • کاربری دستگاه Real time PCR
 • کاربری دستگاه فلوسایتومتری
 • تکثیر حیوانات آزمایشگاهی
 • کارگاه بررسی اختلالات ژنتیک به روشQF-PCR
 • شناسایی بیومارکرها زیستی
 • دوره آنالیز NGS
آموزشگاه تکوین

دوره های سیتو ژنتیک

 • دوره آزمایشگر ارشد استحصال و کشت سلولهای بنیادی( جنینی و بالغ)
 • تکنسین آزمایشگاه ژنتیک( سیتوژنتیک و کاریوتایپ)
 • آنالیز کروموزم های انسانی
 • کارگاه کشت سلول

برنامه آموزشی آموزشگاه ژن فن آوری اوژن ( تکوین )

آموزشگاه تکوین

دورهای آموزشی

آموزشگاه آزاد ژن فن آوری اوژن ( تکوین )

برنامه آموزشی

آموزشگاه آزاد ژن فن آوری اوژن (تکوین)

برنامه آموزشی
آموزشگاه تکوین
تقویم آموزشی مهرماه ۱۴۰۱

۲ مهر    شروع دوره کاربری دستگاه Real time (ساعت ۹ تا ۱۴)

۴ مهر      شروع دوره ارشد آزمایشگر ( ساعت ۱۴ تا ۱۹:۳۰)

۸ مهر      شروع دوره کنترل کیفی ‚استانداردسازی و مستندسازی (ساعت ۱۲ تا ۱۴)

۱۰ مهر   شروع دوره جامع آزمایشگاه ژنتیک (ساعت ۹ تا۱۴)

۱۴ مهر   شروع دوره کاربری دستگاه فلوسایتومتری

۱۶ مهر   شروع دوره طراحی پرایمری و اصول PCR (ساعت ۹ تا ۱۴)

۱۷ مهر    شروع دوره برنامه‌نویسی مقدماتی و پیشرفته (آفلاین)

۲۰ مهر    شروع دوره برنامه نویسی پایتون (آنلاین ساعت ۱۷ تا ۱۹)

۲۲ مهر   شروع دوره آنالیز کروموزوم‌های انسانی (جمعه ها ساعت ۱۵ تا ۱۸)

۲۴ مهر  شروع دوره تکنسین آزمایشگاه (سیتوژنتیک و کاریوتایپ)

۲۶ مهر    کارگاه کاربری دستگاه الایزا (ELISA)(سه روزه)

۲۸ مهر     شروع دوره پژوهش در علوم پایه 

۳۰ مهر   شروع دوره استحصال و کشت سلول‌های بنیادی (ساعت ۱۶ به بعد)

دوره های آموزشی آموزشگاه تکوین

مطالب آموزشی

ویدیو و جزوات آموزشی