آموزشگاه آزاد
نانو زیست فناوری اوژن

ارائه گواهی مهارت آموزی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

هدایت پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته ژنتیک پزشکی و مولکولی، مهندسی بافت، نانوفناوری و رشته‌های مرتبط

 

آموزشگاه ژن فن آوری اوژن (تکوین)

آموزشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن (تکوین)

آموزشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن

تعریف، تعیین و هدایت پایان نامه و پروژه های ارشد و دکتری دانشگاهی در موضوعات مختلف ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی

برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی

اساتید مجرب
محیط آزمایشگاهی آرام و مسرت بخش
هدایت و پشتیبانی کامل در تمامی مراحل کار
تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز
انجام تمامی تکنیک ها توسط خود کارآموزان با نظارت اساتید

آموزشگاه نانو زیست فناوری اوژن ( تکوین )

خدمات آموزشگاه تکوین

خدمات در زمینه های مهندسی ژنتیک پزشکی، ژنتیک مولکولی، کشت سلول، بیوانفورماتیک ، پایان نامه و مقاله نویسی

بیوانفورماتیک

خدمات سیتوژنتیک

خدمات NGS

پروژه ها و پایان نامه های دانشگاهی

آنالیز

خدمات ژنتیک مولکولی

خدمات مهندسی ژنتیک و کلونینگ

خدمات میکروبیولوژی

نگارش مطالب و طراحی های علمی

مشاوره

دوره های سلولی و مولکولی

 • دوره جامع مولکولی
 • دوره ارشد آزمایشگر
 • دوره آنالیز داده‌های NGS
 • دوره جامع بيوانفورمـاتیـک
 • دوره جامع آزمایشگاه ژنتیـک
 • دوره جامع فلوسایتومتری بالینی
 • دوره کاربری دستگاه فلوسایتومتری
 • دوره کشت سلــــول های بـــنیادی
 • دوره کشت سلول (رده سلول های سرطانی)
 • دوره تکنسین آزمایشگاه ژنتیک (کاریوتایپ)
 • دوره مقدماتی آنـالیز کروموزوم های انسـانی
 • دوره پیشـرفته آنـالیز کروموزوم های انسـانی
 • دوره آنـالیــز داده های Sanger Sequencing
 • کارگاه پروتئومیکس
 • کارگاه طراحی پرایمر
 • کارگاه داکینگ مولکولی
 • کارگاه SDS-PAGE و وسترن بلات
 • کارگاه اصول و مــفاهیم انواع PCR
 • کارگاه کاربری دستگاه Real time PCR
 • کارگاه معرفی تکنـولوژی CRISPR/Cas9
 • کارگاه بررسی اختلالات ژنتیکی به روش QF-PCR

دوره های میکروبیولوژی

 • دوره کاربری دستگاه فرمانتور
 • دوره میکروب شناسی آزمایشگاه
 • دوره ارزیابی بیان پروتئین نوترکیب
 • دوره جامع ارشد مهندسی ژنتیک ( کلونینگ)
 • کارگاه نرم افزارهای مولکولی
 • کارگاه تولید پروتئین تک سلولی
 • کارگاه آنالیز متابولیت های ثانویه
 • کارگاه بیان، استخراج و تخلیص پروتئین از میزبان باکتریایی
 • کارگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - HPLC

دوره های زیست پزشکی

 • دوره ایمونوهیستوشیمی
 • دوره جامع هیستوتکنیک
 • دوره ایمونوتراپی سرطان
 • دوره جامع مهندسی بافت
 • دوره کشت سه بعدی سلول
 • دوره شناسایی نشانگرهای زیستی
 • دوره تکنیک‌های رنـگ آمیزی بافت
 • دوره مهندسی حامل های دارو رسان
 • دوره تكنيک های نوين علوم زيستی
 • دوره تکنیک‌های جداسازی سلول از بافت زنده
 • کارگاه حسگرهای زیستی
 • کارگاه کاربری دستگاه الایزا
 • کارگاه آنالیز داده های زیستی
 • کارگاه واکسن های نوترکـیب
 • کارگاه جامع ساخت هیدروژل ها
 • کارگاه پرینترهای سه بعدی زیستی
 • کارگاه سیستم های میکروفلوئیدیـک
 • کارگاه زیست سازگاری و آزمون های بیولوژیک
 • کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی (موش و رات)

دوره های نانوفناوری

 • دوره جامع الکتروریسی
 • دوره جامع نانوبيوتكنولوژی
 • دوره جامع سنتز نانوساختارها
 • دوره جامع آنالیزهای طیف‌سنجی و غیرطیف سنجی
 • کارگاه کار با نرم افزار Origin Pro
 • کارگاه آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی
 • کارگاه تولید نانوکامپوزیت های پایه پلیمری گرما نرم
 • کارگاه تولید نانوذرات به روش ســــل ژل
 • کارگاه تولید نانوذرات به روش هیدروترمـال
 • کارگاه تولید نانوذرات به روش آسیاب گلوله‌ای
 • کارگاه تولید نانوذرات به روش میکروامولسیون
 • کارگاه تولید نانو لوله های کربنی به روشCVD

دوره های عمومی

 • دوره جامع کنترل کیفی و استانداردسازی در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی
 • کارگاه جامع سرولوژی
 • دوره جامع برنامه نویسی پایتون
 • دوره مقدماتی برنامه نویسی R
 • دوره پیشرفته برنامه نویسی R سطح 1 TCGA
 • دوره پیشرفته برنامه نویسی R سطح 2 functional Enrichment و نمودارها
 • دوره پیشرفته برنامه نویسیR سطح 3 GEO
 • دوره ceRNA
 • دوره کاربر پایگاه های علوم زیستی
 • کارگاه آنالیز شبکه ی هم بیانی وزن دار یا WGCNA
 • کارگاه جامع کارآموزی در آزمایشگاه (پذیرش، نسخه خوانی ،نمونه گیری با سرنگ و ونوجکت و تزریقات عضلانی و سرم درمانی)
 • کارگاه تحلیل آزمایشات علوم زیستی با نرم افزار Minitab
 • کارگاه اصول مستندسازی آزمایشگاه

خدمات آموزشی و پژوهشی

 • دوره پژوهش در علوم پایه
 • دوره جامع مهاجرت تحصیلی
 • کارگاه پژوهشگر
 • کارگاه سخنرانی حرفه ای
 • کارگاه مقاله نویسی حرفه ای
 • کارگاه تهیه و تدوین پروپوزال
 • گارگاه انجام طرح های پژوهشی
 • کارگاه اصول مدیریت خُرد و کلان آزمایشگاه
 • کارگاه انجام پژوهش به کمک روش های کمی
 • کارگاه انجام پژوهش به کمک روش های کیفی
 • کارگاه انجام پژوهش به کمک روش های ترکیبی
 • کارگاه تدوین مقاله مروری،ترویجی،علمی‌پژوهشی

برنامه آموزشی آموزشگاه نانو زیست فناوری اوژن ( تکوین )

دورهای آموزشی

آموزشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن ( تکوین )

برنامه آموزشی
آموزشگاه تکوین
تقویم آموزشی آذر ماه ۱۴۰۲

4     آذر      شروع دوره کارآموزی جامع آزمایشگاه ژنتیک

4     آذر      شروع دوره کارآموزی جامع مولکولی

8     آذر      کارگاه SDS-PAGE و وسترن بلات

10   آذر      کارگاه آنالیز داده های NGS

11   آذر      کارگاه جامع ساخت هیدروژل ها

14   آذر      شروع دوره جامع کارآموزی در آزمایشگاه (پذیرش، نمونه گیری و تزریقات با سرنگ و ونوجکت، نسخه خوانی)

16   آذر       شروع دوره جامع فلوسایتومتری

16   آذر      شروع کارگاه کاربری دستگاه Real time PCR

17   آذر      شروع دوره کنترل کیفی، استانداردسازی و مستندسازی در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی

20   آذر      شروع دوره تکنسین آزمایشگاه ژنتیک (کاریوتایپ)

24   آذر      کارگاه کاربری دستگاه الایزا

24   آذر      کارگاه آنالیز داده های زیستی

25   آذر      شروع کارگاه مهندسی بافت

27   آذر      شروع دوره کشت سلول (رده سلول سرطانی)

30   آذر      شروع دوره کارآموزی آزمایشگاه میکروبیولوژی (مقدماتی)      

دوره های آموزشی آموزشگاه تکوین

مطالب آموزشی