آموزشگاه ژن فن آوری اوژن (تکوین)

آموزشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن (تکوین)

آموزشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن

تعریف، تعیین و هدایت پایان نامه و پروژه های ارشد و دکتری دانشگاهی در موضوعات مختلف ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی

برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی

اساتید مجرب
محیط آزمایشگاهی آرام و مسرت بخش
هدایت و پشتیبانی کامل در تمامی مراحل کار
تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز
انجام تمامی تکنیک ها توسط خود کارآموزان با نظارت اساتید

آموزشگاه نانو زیست فناوری اوژن ( تکوین )

خدمات آموزشگاه تکوین

خدمات در زمینه های مهندسی ژنتیک پزشکی، ژنتیک مولکولی، کشت سلول، بیوانفورماتیک ، پایان نامه و مقاله نویسی

بیوانفورماتیک

خدمات سیتوژنتیک

خدمات NGS

پروژه ها و پایان نامه های دانشگاهی

آنالیز

خدمات ژنتیک مولکولی

خدمات مهندسی ژنتیک و کلونینگ

خدمات میکروبیولوژی

نگارش مطالب و طراحی های علمی

مشاوره

دوره های سلولی و مولکولی

 • دوره جامع مولکولی
 • دوره ارشد آزمایشگر
 • دوره آنالیز داده‌های NGS
 • دوره جامع بيوانفورمـاتیـک
 • دوره جامع آزمایشگاه ژنتیـک
 • دوره جامع فلوسایتومتری بالینی
 • دوره کاربری دستگاه فلوسایتومتری
 • دوره کشت سلــــول های بـــنیادی
 • دوره کشت سلول (رده سلول های سرطانی)
 • دوره تکنسین آزمایشگاه ژنتیک (کاریوتایپ)
 • دوره مقدماتی آنـالیز کروموزوم های انسـانی
 • دوره پیشـرفته آنـالیز کروموزوم های انسـانی
 • دوره آنـالیــز داده های Sanger Sequencing
 • کارگاه پروتئومیکس
 • کارگاه طراحی پرایمر
 • کارگاه داکینگ مولکولی
 • کارگاه SDS-PAGE و وسترن بلات
 • کارگاه اصول و مــفاهیم انواع PCR
 • کارگاه کاربری دستگاه Real time PCR
 • کارگاه معرفی تکنـولوژی CRISPR/Cas9
 • کارگاه بررسی اختلالات ژنتیکی به روش QF-PCR

دوره های میکروبیولوژی

 • دوره کاربری دستگاه فرمانتور
 • دوره میکروب شناسی آزمایشگاه
 • دوره ارزیابی بیان پروتئین نوترکیب
 • دوره جامع ارشد مهندسی ژنتیک ( کلونینگ)
 • کارگاه نرم افزارهای مولکولی
 • کارگاه تولید پروتئین تک سلولی
 • کارگاه آنالیز متابولیت های ثانویه
 • کارگاه بیان، استخراج و تخلیص پروتئین از میزبان باکتریایی
 • کارگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - HPLC

دوره های زیست پزشکی

 • دوره ایمونوهیستوشیمی
 • دوره جامع هیستوتکنیک
 • دوره ایمونوتراپی سرطان
 • دوره جامع مهندسی بافت
 • دوره کشت سه بعدی سلول
 • دوره شناسایی نشانگرهای زیستی
 • دوره تکنیک‌های رنـگ آمیزی بافت
 • دوره مهندسی حامل های دارو رسان
 • دوره تكنيک های نوين علوم زيستی
 • دوره تکنیک‌های جداسازی سلول از بافت زنده
 • کارگاه حسگرهای زیستی
 • کارگاه کاربری دستگاه الایزا
 • کارگاه آنالیز داده های زیستی
 • کارگاه واکسن های نوترکـیب
 • کارگاه جامع ساخت هیدروژل ها
 • کارگاه پرینترهای سه بعدی زیستی
 • کارگاه سیستم های میکروفلوئیدیـک
 • کارگاه زیست سازگاری و آزمون های بیولوژیک
 • کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی (موش و رات)

دوره های نانوفناوری

 • دوره جامع الکتروریسی
 • دوره جامع نانوبيوتكنولوژی
 • دوره جامع سنتز نانوساختارها
 • دوره جامع آنالیزهای طیف‌سنجی و غیرطیف سنجی
 • کارگاه کار با نرم افزار Origin Pro
 • کارگاه آزمایشگر ارشد کروماتوگرافی گازی
 • کارگاه تولید نانوکامپوزیت های پایه پلیمری گرما نرم
 • کارگاه تولید نانوذرات به روش ســــل ژل
 • کارگاه تولید نانوذرات به روش هیدروترمـال
 • کارگاه تولید نانوذرات به روش آسیاب گلوله‌ای
 • کارگاه تولید نانوذرات به روش میکروامولسیون
 • کارگاه تولید نانو لوله های کربنی به روشCVD

دوره های عمومی

 • دوره جامع کنترل کیفی و استانداردسازی در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی
 • کارگاه جامع سرولوژی
 • دوره جامع برنامه نویسی پایتون
 • دوره مقدماتی برنامه نویسی R
 • دوره پیشرفته برنامه نویسی R سطح 1 TCGA
 • دوره پیشرفته برنامه نویسی R سطح 2 functional Enrichment و نمودارها
 • دوره پیشرفته برنامه نویسیR سطح 3 GEO
 • دوره ceRNA
 • دوره کاربر پایگاه های علوم زیستی
 • کارگاه آنالیز شبکه ی هم بیانی وزن دار یا WGCNA
 • کارگاه جامع کارآموزی در آزمایشگاه (پذیرش، نسخه خوانی ،نمونه گیری با سرنگ و ونوجکت و تزریقات عضلانی و سرم درمانی)
 • کارگاه تحلیل آزمایشات علوم زیستی با نرم افزار Minitab
 • کارگاه اصول مستندسازی آزمایشگاه

خدمات آموزشی و پژوهشی

 • دوره پژوهش در علوم پایه
 • دوره جامع مهاجرت تحصیلی
 • کارگاه پژوهشگر
 • کارگاه سخنرانی حرفه ای
 • کارگاه مقاله نویسی حرفه ای
 • کارگاه تهیه و تدوین پروپوزال
 • گارگاه انجام طرح های پژوهشی
 • کارگاه اصول مدیریت خُرد و کلان آزمایشگاه
 • کارگاه انجام پژوهش به کمک روش های کمی
 • کارگاه انجام پژوهش به کمک روش های کیفی
 • کارگاه انجام پژوهش به کمک روش های ترکیبی
 • کارگاه تدوین مقاله مروری،ترویجی،علمی‌پژوهشی

برنامه آموزشی آموزشگاه نانو زیست فناوری اوژن ( تکوین )

دورهای آموزشی

آموزشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن ( تکوین )

برنامه آموزشی
آموزشگاه تکوین
تقویم آموزشی تیر ماه ۱۴۰۳

1    تیر    دوره کارآموزی جامع مولکولی (فشرده، جمعه‌ها)

1    تیر    دوره آنالیز کروموزوم های انسانی (مقدماتی)

1    تیر    کارگاه طراحی پرایمر Real time PCR

2    تیر    دوره جامع کارآموزی در آزمایشگاه (پذیرش، نمونه‌گیری و تزریقات با سرنگ و ونوجکت، نسخه خوانی)

2    تیر    دوره جامع کشت سلول و بافت گیاهی (بیوتکنولوژی گیاهی)

4    تیر    کارگاه تهیه و تدوین پروپوزال و پایان‌نامه نویسی

5    تیر    کارگاه تحلیل آزمایشات علوم زیستی با نرم‌افزار Minitab

5    تیر    کارگاه اصول و مفاهیم انواع PCR

7    تیر    کارگاه آنالیز داده‌های Sanger Sequencing

7    تیر    دوره مقدماتی بیوانفورماتیک

8    تیر    کارگاه کاربری دستگاه Elisa

9    تیر    دوره کارآموزی جامع آزمایشگاه ژنتیک

9    تیر    دوره کارآموزی جامع مولکولی (طول هفته)

9    تیر    دوره جامع مهندسی ژنتیک (کلونینگ)

9    تیر    کارگاه بررسی اختلالات ژنتیکی به روش QF-PCR

10    تیر    کارگاه تکثیر کننده حیوانات آزمایشگاهی (موش و رات)

11    تیر    دوره کارآموزی تکنسین آزمایشگاه ژنتیک (کاریوتایپ)

13    تیر    دوره جامع مهندسی ساخت هیدروژل‌ها

14    تیر    کارگاه SDS-Page و وسترن بلات

14    تیر    دوره جامع کاربری دستگاه فلوسایتومتری و کاربرد آن در تشخیص و بالین

14    تیر    دوره مقدماتی میکروبیولوژی

15    تیر    کارگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - HPLC

16    تیر    کارورزی مهندسی پزشکی

16    تیر    دوره جامع کشت سلول (رده سلول سرطانی، بنیادی و خونی)

17    تیر    دوره جامع پرینترهای 3 بعدی و بایوپرینترها

20    تیر    کارگاه پروتئومیکس

20    تیر    دوره ایمونوهیستوشیمی و ایمونوسیتوشیمی

20    تیر    کارگاه سیستم‌های میکروفلوئیدیک

22    تیر    دوره جامع آنالیز داده‌های NGS

22    تیر    دوره برنامه نویسی پایتون (حضوری / آنلاین)

25    تیر    کارگاه آنالیز داده‌های زیستی

25    تیر   دوره آموزش کنترل کیفی، استانداردسازی و مستندسازی در آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی

27    تیر    کارگاه جامع زیست سازگازی و آزمون‌های بیولوژیک

28    تیر    کارگاه کاربری دستگاه Real time PCR

دوره های آموزشی آموزشگاه تکوین

مطالب آموزشی