ارتباط عوامل متابولیک ، سبک زندگی و ژنتیک با آب مروارید در سالخوردگان

آب مروارید در سالخوردگان  که به عنوان آب مروارید وابسته به سن شناخته می شود، 17% از جمعی...

ادامه مطالعه

آیا شیوع آنیوپلوئیدی در دوقلوها نسبت به سایر حاملگی ها بیشتر است؟

در سال های اخیر بروز حاملگی‌های دوقلو، به‌ویژه حاملگی‌های دو تخمکی، که ارتباط مثبتی با س...

ادامه مطالعه