زبان برنامه نویسی پایتون

پایتون (به انگلیسی: Python، US: ‎/ˈpaɪθɑːn/‎) یک زبان برنامه...

ادامه مطالعه

مکانیسم بیان ژن

بیان ژن  بیان ژن ها شامل دو مرحله می‌باشد. ابتدا از روی ژن ها، RNAها رونویسی می‌شوند ...

ادامه مطالعه