اخبار علمی

کروموزوم

کروموزوم چیست؟

در هسته ی هر سلول، مولکول DNA به صورت یک ساختار کلاف مانند، بسته بندی شده است که آن را کروموزوم می‌خوانند. هر کروموزوم از DNA ای ساخته شده که به شکل محکم چندین بار دور پروتئینی به نام هیستون پیچیده شده تا ساختار آن را حمایت ‌کند.

وقتی که سلول در حال تقسیم نباشد،کروموزوم‌ها در هسته سلول‌ها -حتی زیر میکروسکوپ- قابل دیدن نیستند. اما، DNA ای که کروموزوم‌ها را می‌سازد، هنگام تقسیم سلول با شدت بیشتری فشرده شده و بنابراین زیر میکروسکوپ قابل دیدن می‌شود. بیشتر چیزهایی که محققان در مورد کروموزوم می‌دانند با مشاهده آنها طی تقسیم سلول‌ها آموخته شده است.  

هر کروموزوم دارای یک نقطه‌ی فشرده در میانه های خود می باشد که آنرا به نام سانترومر می شناسند و کروموزوم را به دو بخش یا دو بازو تقسیم می‌کند. بازوی کوتاه کروموزوم با بازوی P می‌نامند. بازوی بلند کروموزوم را بازوی q می‌نامند. موقعیت سانترومر روی هر کروموزوم شکل مشخصی به آن می‌دهد و می‌تواند برای توصیف موقعیت ژن‌های اختصاصی استفاده شود.  

 

ساختار کروموزوم

ساختار کروموزوم: کروموزوم‌‌ها ساختار بسیار پیچیده‌ای دارند. DNA، یا داکسی ریبونوکلئیک اسید، پایه این ساختار را تشکیل می‌دهد. DNA از دو رشته جفت باز اسید نوکلئیک ساخته شده است.

جفت بازها در DNA عبارتند از:

  • سیتوزین
  • آدنین
  • تیمین
  • گوانین

ساختار مارپیچی ایجاد شده توسط دو رشته DNA ناشی از جفت شدن بازهای مکمل در رشته مخالف است. باز آدنین با تیمین و گوانین با سیتوزین مکمل هستند. در سمت مقابل این بازها ستون فقرات فسفات – دی‌اکسی ریبوز قرار می‌گیرند

هنگامی ‌که DNA تکثیر می‌شود، رشته‌‌ها از هم جدا می‌شوند و یک آنزیم پلیمراز رشته جدیدی را می‌سازد که با هر کدام از رشته‌های اولیه مطابقت دارد. به این ترتیب، DNA به طور کامل تکثیر می‌شود.

این کار به صورت آزمایشگاهی با یک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز یا PCR انجام می‌شود که در آن از آنزیم‌‌های ویژه که در دماهای بالا فعال هستند، برای جدا کردن و تکثیر رشته‌ها چندین بار استفاده می‌شود، تا نسخه‌‌های زیادی از یک DNA تولید شود. این روش آزمایشگاهی مطالعه هر رشته DNA، حتی کروموزوم‌های کامل یا ژنوم را بسیار ساده‌تر می‌کند.

بعد از اینکه سلول، DNA را بیان و تکثیر کرد، ممکن است تقسیم سلولی اتفاق بیافتد. این اتفاق در هر دو نوع سلول پروکاریوت و یوکاریوت رخ می‌دهد، اما فقط یوکاریوت‌ها DNA خود را متراکم می‌کنند تا بتوانند تقسیم سلولی را انجام دهند. DNA پروکاریوتی به حدی ساده است که تعداد محدودی پروتئین ساختاری با کروموزوم آن‌ها همراه است. در کروموزوم یوکاریوت‌ها بسیاری از پروتئین‌‌های ساختاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ساختار کروموزوم چگونه است؟ | آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

پروتئین‌های داربستی

اولین پروتئین‌‌ها، هیستون‌های هسته هستند. بسیاری از پروتئین‌‌های هیستون منفرد به یکدیگر متصل می‌شوند تا یک هیستون هسته تشکیل شود. DNA می‌تواند به دور هسته‌های هسیتونی پیچ بخورد و ساختارهای متراکم و پیچ خورده‌ای را ایجاد کند. این ساختار و هیستون مرتبط با آن به عنوان هسته شناخته می‌شوند.این هسته‌های هیستونی مهره‌های روی رشته را تشکیل می‌دهند.

این رشته به دور یک هیستون دیگر، به نام هیستون H1 پیچ می‌خورد و سرانجام الیاف تولید می‌شوند. نوع بعدی پروتئینی که در ساختار کروموزوم‌ها قرار دارند، پروتئین‌های داربست یا پروتئین‌های اسکفولد (Scaffold Proteins) هستند، این پروتئین‌ها شروع به افزایش پیچ خوردگی‌ها و ایجاد ساختارهای پیچیده کروموزومی می‌کنند.

هنگامی‌که کروموزوم باید در حین تقسیم سلولی متراکم شود، پروتئین‌‌های داربست بیشتری فعال می‌شوند و ساختار بسیار متراکم‌تری به کروموزوم‌ها می‌دهند در حقیقت، حتی با میکروسکوپ، کروموزوم‌‌های منفرد تا نزدیکی اواسط چرخه تقسیم سلولی، هنگامی‌که کروموزوم بسیار متراکم می‌شود، قابل تشخیص نیستند.

 

کروموزوم چیست؟ ساختار کروموزوم‌های نخ‌مانند چگونه است؟

عناصر کروموزوم چیست؟ ساختار کروموزوم چگونه است؟

یک کروموزوم یوکاریوتی باید شامل سه عنصر باشد:

  • سانترومر 
  • تلومرها 
  • ریشه‌های متعدد تکثیر

سانترومر یک توالی DNA است که کروماتیدهای خواهر را به هم متصل می‌کند. این نیز جایی است که سینتوکورها، مجتمع‌های پروتئینی که ریز لوله‌های دوک به آنها متصل می‌شوند، پس از تکثیر کروموزوم ساخته می‌شوند. سینتوکورها به ریز لوله‌های دوک اجازه می‌دهند کروموزوم‌های درون سلول را در طول تقسیم سلولی حرکت دهند.

تلومرها در نوک خود شامل توالی‌های نوکلئوتیدی تکراری هستند. این توالی‌ها معمولاً در گونه‌ها مشابه هستند. آنها معمولاً از واحدهای مکرر آدنین یا تیمین به دنبال چند نوکلئوتید گوانین تشکیل شده‌اند. تلومرها از انتهای کروموزوم‌ها محافظت و تثبیت می‌کنند. اگر قرار باشد کروموزومی شکسته شود، در انتهای تازه ایجاد شده، که فاقد تلومر است، تجزیه آغاز می‌شود.

منشاء تکثیر و ARSها

کروموزوم‌های یوکاریوتی نیز باید ریشه‌های تکثیر متعددی داشته باشند، که توالی نوکلئوتیدهایی هستند که تعیین می‌کنند از کجا تکثیر DNA آغاز می‌شود. در حالی که تعداد دقیق ریشه‌های تکثیر در ژنوم انسان هنوز مشخص نشده است، حداقل ۳۰۰۰۰ مورد نیاز است تا تکثیر به موقع رخ دهد. به عنوان مثال، اگر کروموزوم‌های انسان فقط دارای یک منشأ باشند، تکثیر یک کروموزوم بیش از یک ماه طول می‌کشد.

در حالی که اهمیت ریشه‌های تکرار مشخص شده‌ است، تعریف این توالی‌ها دشوار است. با این حال، برخی آزمایش‌ها با مخمر چند نامزد را مشخص کرده است. وقتی توالی‌های کروموزومی خاصی به عنوان مولکول DNA خارج سلولی و حلقوی به سلول مخمر اضافه می‌شوند، به طور مستقل تکثیر می‌شوند. این نام این توالی‌ها را می‌دهد (دنباله‌های تکراری خودکار (ARS). برخی از ARSها احتمالاً مربوط به ریشه‌های تکثیر هستند که در ژنوم مخمر عمل می‌کنند. با این حال، برخی از این‌ها در امتداد بخشی از DNA قرار ندارند که به شدت با شروع تکثیر مرتبط است.

در پستانداران، مانند انسان و سایر یوکاریوت‌های پیچیده‌تر، منشا توالی تکرار ضعیف است. این به این دلیل است که آن‌ها احتمالاً با ترکیبی از توالی نوکلئوتیدی، پروتئین‌های مرتبط و ساختار کروماتین تعریف می‌شوند.

کروموزم/chromosome

 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *