کوتاه شدن پروتئین FANCM و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان ERمنفی/سه گانه منفی

کوتاه شدن پروتئین FANCM و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان ERمنفی/سه گانه منفی

سرطان پستان دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان است. تشخیص زودهنگام سرطان پستان یکی از بهترین راهکارها برای کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از این بیماری است. در برخی از کشورهای توسعه یافته، به دلیل تشخیص زودهنگام ژن یا ژن های درگیر در فرد بیمار و به کارگیری استراتژی درمانی در زمان مناسب ، میزان بقای نسبی 5 ساله بیماران سرطان پستان بالای 80 درصد است. هر چند ژن های زیادی در ارتباط با سرطان پستان از جملهPR , HER2,ERc-Myc, RAS,BRCA2,BRCA1 و شناسایی شده است، تقریباً دو سوم از موارد خانوادگی غیرقابل توضیح است. پروتئینی که به تازگی در بحث سرطان پستان مورد توجه قرار گرفته ،خانواده Fanc)Fanconi anemia complementation group) است که در پاسخ به آسیب DNA  فعال شده و منجر به ترمیم DNA آسیب دیده می­شوند. نام خانواده Fanc به بیماری کم خونی فالکونی اشاره دارد زیرا جهش در ژن های Fanc با فنوتیپ بیماری کم خونی فالکونی همراه است. طی تحقیقی رابطه بین سرطان پستان و جهش در یکی از اعضای خانواده Fanc با نامFANCM  , (Fanconi anema icomplementation group M) مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که انواع کوتاه شده پروتئین (PTVs) FANCM خطر ابتلا به سرطان پستان ER منفی و سه گانه منفی(نوعی از سرطان پستان که فاقد بیان افزایش یافته گیرنده های PR، ERو HER2بوده و بدترین پیش آگهی را در میان انواع سرطان پستان دارد ) افزایش می دهد. تحقیقی بر اساس توالی یابی 34 ژن شناخته شده و 28 ژن کاندیدای خطر سرطان پستان در 113000 زن از 25 کشور و 64000 زن از ایالات متحده انجام گرفت و مشخص گردید که هر چند پروتئین کوتاه شده FANCM با خطر کلی سرطان پستان مرتبط نیستند و یا تأثیری بر سن در هنگام تشخیص ندارند، اما از نظر آماری با افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان ER منفی و سه گانه منفی (TNBC) مرتبط هستند. این امکان وجود دارد که حذف هایی که مقدار بیشتری از پروتئین FANCM را حذف می کنند، مانند p.Arg658*،  تأثیر قوی تری بر نقص ترمیم DNA گذاشته و در نتیجه افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان ER منفی یا TNBC را به دنبال داشته باشد. برعکس، اثرات مخاطره آمیز جهش های FANCM:p.Gln1701* و p.Gly1906Alafs12* که کم تر ساختار پروتئینی FANCM  را مختل می کند، روی این زیرگروه های سرطان پستان احتمالاً کمتر است. بر اساس این تحقیقات می توان ژن FANCM را به عنوان کاندیدی برای پیش بینی خطر ابتلا به سرطان پستان خانوادگی به ویژه در مواردی که علت ژنتیکی مورد سؤال است، در نظر گرفت و به این ترتیب با پیش بینی سیر بیماری و اجرای استراتژی درمانی مناسب شانس بقای بیمار را افزایش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *